Welkom bij NGK Assen

Want Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn:
"In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt".
(Efeziërs 2:10)

Online Diensten
Wie zijn wij
Jeugd