Kerkblad

Kerkblad

Op de laatste zondag van de maand verschijnt het kerkblad 'Onderweg'. De Onderweg ligt dan op de tafels in de hal van de kerkzaal. Voor elk adres is een geadresseerd exemplaar beschikbaar.

Er is ook een elektronische versie van Onderweg beschikbaar. 

Gemeenteleden kunnen bij de redactie  aangeven of hun voorkeur uitgaat naar de papieren of elektronische versie.  Bij twijfel gaat de redactie ervan uit dat de voorkeur uitgaat naar de elektronische versie.