Jongeren Programma (JP)

Voor:                      jongeren vanaf 16 jaar
Waar:                    Bij Jesca, Broeklaan  
Wanneer:             Om de zondag (zie rooster)
Tijd:                       na de kerkdienst

Maaltijd:               JP luncht bij Jesca, aansluitend na de bijeenkomst

Deze club is voor jongeren vanaf 16 jaar.
JP wordt begeleid door Arend Dekker en Jesca van Dijk.
Tijdens JP worden thema's besproken die gekozen zijn door de jongeren zelf.