Parelstad

Parelstad

Dit is een club voor kindere die in groep 1 t/m 4 van de basisschool zitten: 4 - 8/9 jarigen.

Parelstad maakt gebruik van het lemateriaal Parel van Timotheüs. Elke keer wordt er een bijbelverhaal verteld met daarbij een verwerking.

Parelstad is een kindernevendienst en wordt op zondag verzorgd, behalve op de eerste zondag van de maand. Na het kindermoment gaan de kinderen samen met de leiding naar een eigen zaal. Aan het einde van de dienst komen ze weer terug in de kerkzaal.