De kerkdienst

In onze kerkdiensten komen we bij elkaar om meer over de Here God te leren, elkaar te ontmoeten, samen te zingen en samen te bidden.We zingen uit het Liedboek voor de Kerken en de Evangelische Liedbundel, maar ook Opwekkingsliederen of liederen uit andere bundels. De De tekst van de liederen wordt tijdens de dienst geprojecteerd op een scherm voor in de kerk.

 

Bij het lezen uit de bijbel gebruiken we over het algemeen de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). De lezing wordt gedaan door gemeenteleden.

 

Tijdens de kerkdiensten worden twee collectes gehouden. 

 

In de regel vieren we één keer per maand het Avondmaal, waarbij we de kruisdood van Jezus Christus gedenken. Als u Jezus Christus als Heer van uw leven aanvaardt, nodigen wij u hartelijk uit het Avondmaal met ons mee te vieren. De exacte data waarop we Avondmaal vieren staat op de homepagina van de website.

Kinderen

Tijdens de kerkdienst is er kinderoppas voor kinderen t/m 3 jaar. Voor kinderen van groep 1 tot en met groep 4 van de basisschool is er Parelstad, een kindernevendienst. Na een kindermoment in de dienst gaan de kinderen met de leiding naar de zalen voor Parelstad en kort voor het einde van de kerkdienst komen ze weer terug in de kerkzaal. Bij Parelstad wordt gezongen en een Bijbelverhaal verteld, gevolgd door diverse activiteiten die aansluiten bij de leeftijdsgroepen. Er wordt gebruik gemaakt van het lesmateriaal van Parel van Timotheüs.

Koffiedrinken

Na de dienst is er gelegenheid om samen  koffie te drinken en elkaar te ontmoeten in de barzaal. Gasten verwelkomen we graag!