Open Huis

Open Huis

 

Het 'Open Huis' is een inloophuis van de kerken voor iedereen. Een plek waar men welkom is. Er wordt koffie en thee geschonken.

Het beheer van het inloophuis is in handen van de Interkerkelijke Stichting voor Missionair, Diaconaal en Pastoraal Werk Assen.

De medewerkers van het 'Open Huis' zijn vrijwilligers uit de deelnemende kerken en treden bij toerbeurt op als gastvrouw of gastheer. Interesse om ook medewerker te worden? Kom eens langs of bel tijdens de openingstijden.

Interkerkelijke Stichting voor Missionair, Diaconaal en Pastoraal Werk Assen 
Het beheer van het inloophuis is in handen van de Interkerkelijke Stichting voor Missionair, Diaconaal en Pastoraal Werk Assen, welke als doel heeft: het beschikbaar zijn voor de medemensen die aandacht en/of hulp nodig hebben, welke wordt gegeven vanuit de visie van het Evangelie van Jezus Christus.
In de stichting zijn zeven Asser kerken vertegenwoordigd: Rooms Katholieke Kerk, Protestantse Gemeente Assen, Nederlands Gereformeerde Kerk, Christelijk Gereformeerde Kerk, Baptisten Gemeente, Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk en het Leger des Heils.

Adres
Brink 26
9401 HT Assen, 
Telefoon 0592 316102

Openingstijden
Woensdag: 10.00 - 12.00 uur
Vrijdag: 14.00 - 17.00 uur
Zaterdag en zondag: 14.00 - 21.00 uur