Geloof

Miljoenen mensen over de hele wereld geloven in God de Schepper en Zijn Zoon Jezus Christus. Maar waarom dan? Wat is er zo bijzonder aan het Christelijk geloof dat het zoveel aanhangers heeft? Misschien juist omdat het niet gaat over wat maar over Wie. Het gaat om de Persoon Jezus. Wie Hij is en wat Hij gedaan heeft en nog steeds doet is wat hen inspireert, blij maakt, moed geeft tijdens de moeilijke perioden in het leven. Zijn liefde is wat het leven de moeite waard maakt.