visie en missie

Want Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. (Efeziërs 2:10).

Wij geloven in de genadige en liefdevolle God, in Zijn zoon Jezus Christus die gestorven is om ons te redden, en in Zijn Heilige Geest die in ons wil wonen en werken.

We willen gemeente van Christus zijn zoals de Bijbel ons dat leert. Staande in de gereformeerde traditie zijn we tegelijk eigentijds en laten we ons niet overheersen door regels en dogma's. We willen elkaar opbouwen in eenheid en verbondenheid in het geloof. Het woord van God in al zijn rijkdom is veelkleurig, en dat geldt ook voor mensen. Daarvoor is ruimte en respect. We proberen ons positief en dienstbaar op te stellen en niet te oordelen over onze naasten. We willen zorg hebben voor onze naasten binnen en buiten de gemeente, dichtbij en veraf, en ook voor de schepping van God in het algemeen. Door wie we zijn en wat we doen hopen we dat mensen om ons heen iets mogen zien van Gods goedheid.

Onze missie is dat we een gastvrije christelijke herberg zijn voor vaste gasten, nieuwe gasten en passanten, jong en oud.