Wie zijn wij

NGK-Assen is een kerkelijke gemeente met circa 275 leden met een gevarieerde leeftijdsopbouw. We komen samen in het kerkgebouw De Open Hof aan de Sleutelbloemstraat 1 in Assen. Binnen onze gemeente is veel ruimte voor kinderwerk en jeugdwerk.

Onze gemeente is aangesloten bij het kerkverband van Nederlands Gereformeerde Kerken.
Een kerkverband is een overkoepelende organisatie waarbij plaatselijke gemeenten zijn aangesloten om gezamenlijk een aantal belangrijke zaken te regelen. 

De NGK zijn eind jaren '60, begin jaren '70 ontstaan, en komen uit de gereformeerde traditie.
We zien de Bijbel als het Woord van God. De kern van het evangelie is de verkondiging van Jezus Christus en de redding door zijn kruisdood en opstanding.
De Nederlands Gereformeerde Kerken vormen een van de kleinere kerkverbanden in Nederland.

De plaatselijke gemeenten van de NGK leggen veel nadruk op hun zelfstandigheid.
Er zijn daardoor veel verschillen tussen de gemeenten, maar de eenheid vinden we in het gedeelde geloof in Jezus Christus.
Verder beseffen we dat we elkaar nodig hebben om elkaar op te bouwen en te steunen en voor het regelen van belangrijke zaken.