Wijkkringen

Wijkkringen
Wij hebben onze gemeente ingedeeld in kringen. De gedachte daarachter is dat er verbinding ontstaat tussen degenen die bij elkaar in de buurt wonen door het leggen van contacten, omzien naar elkaar, het bieden van praktische hulp en het stimuleren van geestelijke groei. 
Op deze manier is er voor iedereen binnen de gemeente persoonlijke aandacht.